BOSTON SERIES

2023-24 12
2022-23 81
2021-22 435
2020-21 516
2019-20 478
2018-19 356
2017-18 446
2016-17 357
2015-16 342
2014-15 270
2013-14 376
2012-13 283
2011-12 313
2010-11 155
2009-10 73
2008-09 110
2007-08 72
2006-07 41
2005-06 79
2004-05 22
2003-04 73
2002-03 44
2001-02 58
2000-01 39
1999-00 86
1998-99 79
1997-98 77
1996-97 55
1995-96 164
1994-95 151
1993-94 125
1992-93 64
1991-92 72
1990-91 59
   
Total: 5963
PROVIDENCE
SERIES


2014-15 8
2011-12 2
2005-06 5
   
Total: 15
OTHER SERIES

2015-16 2
2013-14 205
2009-10 29
2000-01 27
1998-99 15
1995-96 45
1994-95 21
   
Total: 344
NO HOCKEY SERIES

2013-14 9
   
Total: 9


TOP CARDS (random)

Random ImageRandom ImageRandom Image


Jak to začalo ...
How it all began ...
Bezesné noci při hraní hry NHL 95 na vypůjčené herní konzoli Sega Mega Drive vedly k tomu, že jsem si oblíbil jen jeden tým. Jména jako Oates, Neely, Bourque zajišťovala pravidelné výhry. Od té doby jsem se stal fanouškem Boston Bruins. O dvacet let později vznikl tento web. Sleepless nights playing NHL 95 on a borrowed Sega Mega Drive console led to me favoring just one team. Names like Oates, Neely, Bourque ensured regular victories. Since then, I've become a fan of the Boston Bruins. Twenty years later, this website was born.
Hokejové karty
Hockey Cards
Nevím, která karta byla moje první. Vlastně už si ani nepamatuju, jak jsem se ke kartám dostal. Pamatuji si ale, že jsem kupoval balíčky Fleer Ultra (1995-96) asi jako většina kluků v té době zajímající se trochu o hokej. Během dvou let jsem si vytvořil menší sbírku „bostoňáků“, která ale brzy skončila kvůli špatné dostupnosti karet. I don't know which card was my first. Actually, I don't even remember how I got into collecting cards. But I remember buying Fleer Ultra packs (1995-96) like most boys interested in hockey at the time. Over two years, I built up a small collection of "Bruins," which soon ended due to the cards' poor availability.
Stolní Billiard hokej (Šprtec)
Table Billiard-Hockey
Díky stolnímu hokeji a tvorbě hracích kamenů jsem měl neustálý přehled, kteří hráči hrají za tým Boston Bruins. Na turnajích stolního hokeje se daly sehnat i hokejové karty. Postupem času ale nebyl čas na hraní stolního hokeje a také karty zůstaly nedotčené ve skříni. Thanks to table hockey and creating playing pieces, I always knew which players were playing for the Boston Bruins. Hockey cards could also be found at table hockey tournaments. But over time, there wasn't time for table hockey anymore, and the cards remained untouched in the closet.
Restart sbírky
Collection Restart
S příchodem internetu jsem se tu a tam kouknul na nějakou nabídku karet, ale nikdy si žádnou nekoupil. Až jednou ... 15.6.2014 jsem objevil podepsanou kartu Bergerona (Dominion Frozen Moments), která mě uchvátila natolik, že jsem si ji objednal. Karta mi bude připomínat nejen můj restart sbírky, ale i nejlepší zápas, který jsem dosud viděl. V 7. zápase playoff s Torontem v roce 2013 totiž Bergeron rozhodl v prodloužení a dokonal tak neskutečný obrat v zápase. Pak už se sbírka rozrůstala rychle až do této podoby webu. With the advent of the internet, I occasionally looked at card offers, but never bought any. Until one day... on June 15, 2014, I discovered a signed Bergeron card (Dominion Frozen Moments), which captivated me so much that I ordered it. The card will remind me not only of restarting my collection but also of the best game I've ever seen. In Game 7 of the 2013 playoffs against Toronto, Bergeron decided in overtime, completing an incredible comeback. Then the collection grew rapidly to its current form on this website.
Sbírka
Collection
Snažím se hlavně sbírat série karet, které mě zaujmou. Ať už jde o base, paralelky nebo inserty. Prioritou je alespoň jedna oficiálně vydaná “hard signed“ karta každého hráče Bruins. Bohužel ne každému hráči nějaká karta vyšla. Protože vychází karet mnoho, tak přednost dávám českým hráčům Bruins.

Pokud máte do mé sbírky co nabídnout, tak mě neváhejte kontaktovat.
I mainly try to collect series of cards that interest me, whether they are base, parallels, or inserts. The priority is to have at least one officially issued "hard signed" card of each Bruins player. Unfortunately, not every player has a card released. Since there are many cards available, I give preference to Czech Bruins players.

If you have something to offer for my collection, don't hesitate to contact me.
Updated: 18.07.2024 UP